Wednesday, April 2, 2008

Saueskinn
Jeg ønsker meg et tykt og langhåret saueskinn, gjerne i gråfarger. Disse bildene har jeg tyvlånt div. steder på internet + Hødnebø sin møbelkatalog.

No comments: